Projektet ”Julkonsert till förmån för Rotary Läkarbank” startade i Sankta Mariakyrka 2012 med att musikdirektör Marianne Ivarsson tillsammans med sin kör ”Helsingborgs Vokalensemble” arrangerade en julkonsert där hela biljettintäkten gick till Rotary Läkarbank. Tidigare hade kören i flera år sjungit i Mariakyrkan just till jul, men då med andra insamlingsmål. På grund av pandemin ställdes konserten in år 2020, men 2021 blev det konsert igen och i år är det alltså 10-årsjubileum med dessa Rotary Julkonserter!
Rotary Helsingborg International är värd för konserten, tidigare har det varit Rotary Helsingborg. Till traditionen hör att rotarymedlemmarna, kyrkoherde emeritus Glenn Håkansson, håller en betraktelse, skådespelerskan Helena Kallenbäck deklamerar ”I den heliga natten” av Hjalmar Gullberg och från klubben är det Anders Fejne som är konferencier.
 
Programansvarig för dessa konserter är Marianne Ivarsson. Förutom hennes fina kör brukar hon anlita solisten Annika Fransson som varje år bland annat avslutar konserten med ”Stilla Natt”!
Nytt för i år är att man får lyssna till en manskvartett ledd av kyrkans nye organist och körledare, Ragnar Bohlin.
 
 
Fotnot: Rotary Doctors jobbar sedan 1988 med att förbättra hälso- och sjukvård för utsatta människor främst i Kenya. Organisationen sänder ut läkare, tandläkare och annan medicinskt kunnig personal för att förebygga och behandla ohälsa med mål att stödja sjukvårdsystemet i Kenya.