Eva Thor har träffat Lena Bosson och djupdykt i varför Lena är Rotarian och varför det startades en ny klubb i Helsingborg. 
Varför startades en ny Helsingborgsklubb?
Vi träffades i våra respektive rotaryklubbar i augusti förra året och pratade igenom hur vi skulle gå vidare med våra klubbar. En av frågorna som diskuterades var om vi starta en ny gemensam klubb? Vi träffades diskuterade, hade många långa möten som mynnade ut i en policyhandbok samt stadgar för en ny klubb. Den första maj registrerades vi som den nya charterklubben av Schweiz International Rotary.
 
Hur fick vi namnet Helsingborg International?
"International" i klubbens namn innebär att klubben är engelskspråkig. Det betyder att klubben kan ha föredrag på engelska samt att man tar emot internationella gäster. Om man är utomlands och är intresserad av att besöka en lokal klubb kan det vara bra att leta efter klubbar med "International" i namnet. 
 
Vad är det viktigaste syftet med klubben?
Syftet med den nya klubben är att skapa en modern klubb där vi ska göra vår värld lite bättre.
 
Vi ska:
- arbeta tillsammans i kommittéer i olika projekt
- jobba med välgörenhet
- bygga vidare på vårt stora kontaktnät som finns mellan Rotarianer.
 
Vilka kan tänkas attraheras av klubben?
Vi vill skapa förutsättnningar för utbyte och ökad förståelse för varandra och varandras kulturer. För att uppnå detta vill vi nå Rotarianer med olika åldrar, kön och kulturell bakgrund. 
 
Vad är Rotary för dig?
Rotary för mig är att tillhöra en av världens största välgörenhetsorganisationer som hjälper människor som har det svårt. Vi vill göra vår värld bättre för våra barn och barnbarn genom att bekämpa fattigdom, sjukdomar, krig mm, samt att träffa andra människor inom Rotary som har samma värderingar (4-fråge provet). Det är viktigt att vara med och påverka världen idag, speciellt nu när det pågår stora konflikter på flera ställen. 
 
Varför blev du Rotarian?
Min far var Rotarian och arbetade internationellt i FN och det var något som gjorde stort intryck på mig. Han lärde mig att kommunicera och acceptera andra människor och att vilja göra den här världen lite bättre för alla. Rotarys yrkesnätverk betyder också mycket då det ger en fantastisk möjlighet till utbyte av erfarenheter och att nätverka.
 
Vad är en hedersmedlem?
En hedersmedlem kan vara en person som har gjort gott för staden, i världen, för samhället eller som kanske har varit Rotarian väldigt länge och gjort mycket gott för sin klubb. Uppdraget att vara hedersmedlem är att representera Rotary i olika sammanhang. I vår Rotaryklubb har vi en internationell hedersmedlem som kan representera vår klubb internationellt och även föra med sig kunskap och representation från andra klubbar ute i världen.