Så här beskriver Göran rollen som skattmästare och lite om varför han är Rotarian.
Göran Pelvén är skattmästare och klubbens ekonomichef. Skattmästaren svarar för att sköta klubbens in och utbetalningar, t ex medlemsavgifterna, och följa upp att klubben håller sig inom fastställd budget. 
 
Göran har varit medlem i Rotary i nästan 20 år och innehaft de flesta styrelsebefattningarna såsom president, sekreterare, skattmästare och programansvarig.
 
Genom styrelseuppdragen har Göran lärt sig mycket om Rotary och dess betydelse. "Service above self" sammanfattar varför Göran är Rotarian tillsammans med alla spännande möten med olika männinskor och Rotarys förnäma yrkesnätverk.