21
mar
2023
Helsingborg International
Skåne
Sweden

Svenska chefer är bra på att informera men sämre på att lyssna. Det är synd, eftersom ett ökat och bättre lyssnande leder till många fördelar för organisationer. Den som anammar ett mer strategiskt lyssnande kan nämligen räkna med större engagemang hos medarbetarna, nya innovationer och färre kriser.

– Tyvärr fattas många beslut endast utifrån chefens uppfattning. Man lyssnar inte in medarbetarna eller sitt team utan fokuserar i stället på att tala och sända ut information, säger Anette Svingstedt, universitetslektor vid Institutionen för tjänstevetenskap, Lunds universitet. 

 

Tillsammans med kollegan Mats Heide, professor i strategisk kommunikation vid Institutionen för strategisk kommunikation har vi skrivit en bok med titeln Strategiskt lyssnande – hur chefer, medarbetare och organisationer kan bli bättre på att lyssna.